Virginia Reunion: The Thomas Family

 

 

 

 

 

 

Joseph "Elmore" Thomas

Joseph “Elmore” Thomas, Sr.* and Emma Carter Thomas*

“Our Family”

8 Children
22 Grandchildren
26 Great Grandchildren (noted in parenthesis)
2 Great-Great Grandchildren (noted with slashes //)

William “Carter” Thomas*/ Laverne Thomas*
Herbert Lorenzo Thomas*/ Glorene Thomas
(Monique Laverne Thomas)

Sharon Thomas*
(Desiree Thomas and Chastity Thomas)

Anthony Levi Thomas

 

Isaac Nelson “Snap” Thomas*/ Vivian Thomas
Barry Nelson Thomas*

Roderick Thomas*/ Arnice Thomas

Karen Thomas Williams/ Michael Williams, Sr.
(Michael Williams, Jr. and Niyah Williams)

Andre L. Thomas, Sr./ Theodora L. Thomas
(Andre Lamont Thomas, Jr./Destiny Thomas)
//Brooklyn Marie Thomas//
//Aiden Nysir Thomas//
(Anissa Marie Thomas)

Joseph Elmore Thomas, Jr./ Bernice Thomas*
Joseph E. Thomas III/ Jeri Thomas
(Adrianna Thomas Seward/Justin Seward)

//Olivia Gabrielle Seward//
//Chloe Reese Seward//

Shawn M. Thomas

Gavin R. Thomas*

Timothy L. Thomas
*Deceased
Family of Joseph Elmore Thomas (continued):

John Oscar “Cap’n” Thomas/ Lillie “Mae” Thomas
Janine Thomas Anderson/ Derek Anderson

 

Edith Thomas Maddux/ Layon Maddux, Jr.
Layon Maddux, III/ Petra Maddux
(Kiara Lynn Maddux/Obie Jenkins)
//Ezra Obie Jenkins//

Dwayne E. Maddux, Sr./ Angela Maddux
(Britney Hope Maddux and Dwayne E. Maddux, Jr. (DJ)

Steven L. Maddux/ April Maddux
(Devan Lamont Maddux and Marc Steven Maddux)

 

Belle Thomas Harper*/  Richard Harper, Sr.*
Richard Austin Harper, Jr./ Lisa Harper
(Richard (Ricky) Harper, Christopher (Chris) D. Harper,
Brianna Harper, and Sydney Harper)

David Andrew Harper/ Linda Harper
(Castar Harper, David Harper, Jr. (Dre’) and Kimberly (Kim) Harper)

Alisha Harper Dailey/ Anthony Dailey, Sr.
(Anthony Dailey, Jr., Brittani Dailey, and Cameron Dailey)

 

James Lealgie “Toot” Thomas, Sr. / Michelle Thomas
Jamal Lealgie Thomas

James Lealgie Thomas, Jr/ Kelly Thomas
(Tevin Thomas and Issiah Lealgie Thomas)

Christopher Thomas/ Melissa Thomas
(Christopher Joseph Thomas)
(Elijah Thomas)

Eloise Thomas White/ Phillip White, Jr.
Phillip Nathaniel White, III

 

*Deceased

 

© 2010-2024 Thomas Family Reunion Committee | LaCrosse, Virginia